Wilt u optimaal gebruik maken van onze diensten download dan hieronder onze mobiele app.

Nu niet, ga naar de website.
Waar kan ik zwemmen?

Voorwaarden actie gratis Zwem-ABC

 1. Aanbieder
  Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden
  Gerdesiaweg 482
  3061 RA Rotterdam
 2. Termijn
  De actie loopt van 1 april t/m 30 juni, waarna de winnaar wordt gekozen.
 3. Deelname
  Door het invullen van het actieformulier en inschrijving voor de particuliere zwemles bij een van de 13 deelnemende Rotterdamse zwembaden maak je kans op het complete zwem-ABC ter waarde van 900,-
 4. Kosten
  Er zijn geen kosten voor deelname aan deze actie.
 5. Wie kan er deelnemen?
  – Deelnemers vanaf 18 jaar, die zich inschrijven voor de particuliere zwemles in een van de 13 deelnemende Rotterdamse zwembaden .
  – Medewerkers van de 13 Rotterdamse zwembaden zijn uitgesloten voor deelname aan deze actie.
 6. Prijs
  – De prijs staat op naam van de winnaar.
  – De prijs is niet inwisselbaar voor contanten of andere diensten/ producten van de 13 Rotterdamse
 7. De loting
  Alle inschrijvingen zullen worden verzameld. Aan het einde van de actieperiode zal er één winnaar gekozen worden. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag is bindend en onherroepelijk.
 8. Bekendmaking
  – De winnaar wordt op 4 juli 2016 persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens zal er een bericht geplaatst          worden op Facebook en de website Rotterdamzwemt.nl .
  – De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden zorgt ervoor dat de prijs binnen 1 maand nadat de   actietermijn is afgelopen aan de winnaar wordt verstrekt.
 9. Algemene bepalingen
  1. De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden verwerkt persoonlijke gegevens volgens haar privacy reglement
  2. De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden behoudt zich het recht voor een ieder die oneigenlijk gebruik maakt van deze actie uit te sluiten van verdere deelname.
  3. De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen.
  4. De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt
  5. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Amsterdam.

Download de Rotterdam Zwemt app