Waar kan ik zwemmen?

Goud voor drie kantines van de zwembaden Afrikaanderplein, Overschie en Sportcentrum De Rozenburcht

Het zwembad IJsselmonde ontving voor de kantine een zilveren certificaat. Het aanbod in de horeca van deze vier locaties van het Sportbedrijf Rotterdam is in samenwerking met Rotterdam Lekker Fit! aangepast en voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De omgeving voor kinderen en jongeren in Rotterdam is zo weer een stuk gezonder geworden. Zaterdag 10 maart reikten Marlin Kornet, programmamanager Rotterdam Lekker Fit! en directeur van Jongeren op Gezond gewicht, Marjon Bachra hiervoor de officiële Team:Fit-certificaten uit.

Team:Fit is het landelijke initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) om sportkantines gezonder te maken. In samenwerking met JOGG heeft de gemeente Rotterdam het assortiment van de kantines van vier zwembaden aangepast. Wethouder Adriaan Visser: ”Als gemeente Rotterdam willen we de gezonde keuze het makkelijkste maken en geven we het goede voorbeeld. We zijn bezig het productenaanbod op nog meer locaties gezonder te maken. We dagen andere aanbieders in de stad uit dit gezonde voorbeeld te volgen.”

Werkwijze
Uit onderzoek blijkt dat wanneer bezoekers in een kantine duidelijk zichtbaar gezonde producten worden aangeboden, zij eerder een gezonde keuze maken. De medewerkers van vier zwembaden hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een aanpassing van het assortiment en promotie van gezonde producten.

Met behulp van een enquête is het voedingsaanbod aangepast op de bezoekers. Ook hebben ze creatief gewerkt aan het bedenken van nieuwe gerechten. Dit in samenwerking met een begeleidende diëtiste. Hierbij is gebruik gemaakt van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Volgens deze richtlijnen zijn er drie niveaus: brons, zilver en goud.
Ook worden bezoekers door een aangepaste presentatie van het voedingsaanbod verleid een gezondere keuze te maken. Op de balie en in de automaat worden gezondere producten, zoals fruit en groente getoond. En de menukaart, het prijsbord en de reclameposters leggen meer nadruk op de gezonde keuze. Daarnaast wordt het drinken van water gestimuleerd.

Rotterdam Lekker Fit!
De gemeente Rotterdam zet zich met Rotterdam Lekker Fit! in voor gezond gewicht en voldoende beweging bij kinderen en jongeren. Door samen met publieke en private partners bewezen effectieve activiteiten in te zetten, zet Rotterdam zich in voor een gezonde leefstijl onder de Rotterdamse jeugd. Bijna de helft van de kinderopvanglocaties zijn Lekker Fit! Zo maken kinderen al op jongere leeftijd samen met hun ouders kennis met een gezonde leefstijl. Daarnaast telt Rotterdam inmiddels 94 Rotterdam Lekker Fit! scholen. Kinderen in het basisonderwijs krijgen op de Lekker Fit! scholen bijvoorbeeld drie keer per week gymles van een vakdocent. Ook is er aandacht voor gezonde voeding tijdens lessen en is een schooldiëtist aanwezig.